4.8
Your Rating
Rating
I Was Reborn as His Highness the Prince’s Little Evil Dragon Average 4.8 / 5 out of 59
Rank
N/A, it has 128.9K monthly views
Alternative
Wo Chongsheng Chengwei Wangzi Dianxia De Xiao E Long, Wǒ Chóngshēng Chéngwéi Wángzǐ Diànxià De Xiǎo È Lóng, 我重生成为王子殿下的小恶龙
Genre(s)
Tag(s)